خانه / همکاری

همکاری

همکاری با ما

این سایت به صورت اختصاصی جهت معرفی، بررسی و نقد آثار کتابخانه کُردی و منابع کُردشناسی ایجاد شده است و تمام مطالب مندرج در آن مربوط به حوزه کتاب و موضوعات متعلق به آن می باشد. براین اساس با سپاس از حسن نظر شما به اطلاع می رساند، هرنوع فعالیت و همکاری با خانه کتاب کُردی مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:
۱٫ مطالب باید منحصر و محدود به اخبار و رخدادها یا معرفی، نقد و ارزیابی آثار کتابخانه کُردی یا متون کُردشناسی باشند.
۲٫ هرنوع معرفی، نقد و بررسی کتاب و آثار مکتوب از لحاظ اسلوب نگارشی و محتوایی، ملزم به رعایت قواعد نگارش تخصصی می باشد.
۳٫ رعایت حق مولف و قانون کپی رایت در نشر و اشتراک گذاری مطالب و کتاب باید رعایت شود.
۴٫ مطالب ارسالی باید اختصاصی خانه کتاب کُردی باشند و مطالب قبلاً منتشر شده بازنشر نخواهد شد.
۵٫ التزام به رعایت اصول و موازین فعالیت در فضای مجازی براساس قوانین کشور ایران
خانه کتاب کُردی از همکاری اهل قلم در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابشناسی کُردی استقبال می کند. لینک های ارتباطی خانه کتاب کُردی را از بخش ارتباط با ما دنبال کنید.

تحریریه خانه کتاب کُردی